Nettundervisning hos K2

Nettundervisning – nesten som å være i klasserommet!

Alle våre kurs tilbys som nettundervisning i tillegg til lokale gjennomføringer. K2 nettundervisning er ulik tradisjonell nettkurs, den ligner mer på vanlig klasseromsundervisning med faste undervisningsdager og kommunikasjon mellom deltakere og lærer i sanntid via K2 Teamsportal. 

Du slipper å forflytte deg, det er bare å logge seg på via pc’en, så er du i det virtuelle klasserommet sammen med læreren og de andre deltakerne. Det krever kun tilgang til pc via internett og headset – SÅ ENKELT!


Undervisning på nett gir mange fordeler:

  • TIDSEFFEKTIVT – logg på klasserommet fra hvor du vil, og du slipper reisevei
  • FLEKSIBELT – se opptak av undervisningen når du ikke kan delta
  • TILPASSET LÆRINGSBEHOVET – opptak gjør at du kan repetere stoffet i eget tempo

Finner du et kurs eller en utdanning som passer for deg?

Barne- og ungdomsarbeider – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Barne- og ungdomsarbeider fagbrevutdanningen er for deg som jobber i barnehage eller SFO.

Kr ikon

kr. 15 300,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

80 Time(r)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Helsefagarbeider – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å gi omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Kr ikon

kr. 15 300,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

80 Time(r)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Kokk – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Dette er kurset for deg som har allsidig erfaring innen kokkeyrket og ønsker fagbrev.

Kr ikon

kr. 15 300,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

80 Time(r)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Logistikkoperatør intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du får grunnlag for å kunne jobbe med lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse.

Kr ikon

kr. 12 200,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

54 Time(r)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Produksjonsteknikkfaget

Down arrow icon
Produksjonsteknikkfaget

Kursinformasjon

Jobber du i produksjon, og ønsker å formalisere dine kunnskaper, da er fagbrev i Produksjonsteknikk utdanningen for deg.

Kr ikon

kr. 15 300,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

80 Time(r)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Renholdsoperatør – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring fra renholdsbransjen, og ønsker fagbrev. Du får kompetanse på renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg og transportmid...

Kr ikon

kr. 15 300,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

80 Time(r)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Sjømatproduksjon – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer om mottak, kontroll og håndtering av råstoffer samt logistikk, emballering og sporbarhet. Kurset tar også for seg produksjonskontroll, lagerstyring samt bruk og ...

Kr ikon

kr. 15 300,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

80 Time(r)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Slakter – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer om driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding. Kurset tar også for seg bruk og vedlikehold av håndverkt...

Kr ikon

kr. 15 300,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

80 Time(r)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Yrkessjåfør intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Kurset passer for deg som har erfaring innen transportbransjen og ønsker fagbrev.

Kr ikon

kr. 12 200,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

54 Time(r)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Send oss en melding!

Fant ingen felt.